Renoveren

Via sociale tewerkstelling kan Collectief Goed betaalbaar en kwaliteitsvol renoveren.

 

Onze renovatie-ploeg bestaat uit een renovatiecoach en vier arbeiders-instructeurs. Zij omkaderen samen 6 tot 10 mensen in een werkervaringstraject.

Deze mensen worden ons aangemeld door het OCMW, dat hen ook administratief blijft omkaderen. Zij doen 6 maanden tot 1 jaar werkervaring op in een sector met toekomst. Zij leren alle aspecten van het renovatie-proces kennen: afbraak, ruwbouw en afwerking, op uiteenlopende gebieden, van betegeling over loodgieterij tot elektriciteitswerk. Velen onder hen gaan nadien succesvol elders aan de slag. Sommigen werden instructeur bij Collectief Goed. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we bouwen aan het recht op wonen én aan het recht op goed werk.

Het is een best uitdagend om eengezinswoningen kwaliteitsvol te renoveren met beperkt beschikbare middelen (maximaal 130.000€ per pand). Dat kan niet met woningen met grote stabiliteitsproblemen of die belangrijke structurele aanpassingen vergen. We zijn dus selectief in de keuze van de huizen.

Sommige onderdelen van het renovatieproces, zoals uitgebreide dakwerkzaamheden, vergen de tussenkomst van gespecialiseerde aannemers. Met hen streven we naar langdurende structurele samenwerking die zowel het aannemingsbedrijf in kwestie als onze eigen organisatie zekerheid biedt over de zowel de geleverde goede kwaliteit als de correcte prijs. Ook met onze architecten streven we naar samenwerking op lange termijn.

De woningen worden gerenoveerd conform de geldende normen qua isolatie en klimaatbeheersing. We gebruiken sobere maar duurzame materialen. De renovaties worden begeleid door ervaren architecten en een veiligheidscoördinator. Dat alles resulteert in aangename, goed verlichte en verluchte woningen waar ouders en kinderen tot ontplooiing kunnen komen.