Wonen

Na mijn verhuis voelde ik mij een andere mens. Vroeger betaalden we ons blauw aan een krot. Nu betalen we een correcte prijs voor een goede woning. Ik heb veel minder stress omdat we financieel wat meer ademruimte hebben. Ik voel me veel gezonder. Onze kinderen doen het veel beter op school. Dat is logisch. Ze hebben eindelijk de nodige ruimte om rustig te studeren.

De woningen van Collectief Goed situeren momenteel zich in 3 wijken: in de buurt van de Laaglandlaan in Merksem, rond het Florent Cootmansplein in Berchem en in de wijk Koornbloem in Wilrijk. Anno 2020 zijn er reeds bewonersgroepen in de eerstgenoemde twee buurten.

Het deel uitmaken van een bewonersgroep betekent heel wat. Het is een voedingsbodem voor onderlinge solidariteit, die zich bijvoorbeeld uit in het samen gebruiken van (tuin)gereedschap of in het elkaar helpen bij andere praktische zaken. Ook interpersoonlijke contacten en vrijetijdsactiviteiten komen zo tot stand.

Collectief Goed is een coöperatieve vennootschap. Wij, bewoners zijn aandeelhouder, en dus mede-eigenaar van de vennootschap. We bepalen mee de agenda, zoeken oplossingen en beslissen mee. Daardoor krijgen we grip op onze situatie. Maar er wordt ook veel van ons gevraagd. We worden aangesproken op onze capaciteiten en gestimuleerd tot participatie.

Sommige bewoners treden formeel toe tot het Bestuursorgaan. Samen met hun bewonersgroep en ondersteund door de opbouwwerker bereiden zij de vergadering voor. Het beheer van een sociale onderneming met een zwaar financieel engagement brengt soms ingewikkelde professionele kwesties met zich mee. De opbouwwerker tracht daarom deze materie met hoog abstractieniveau in eenvoudige klare taal om te zetten. Zo worden alle coöperanten betrokken bij de belangrijke beslissingen.

Het resultaat is dat de bewoners Collectief Goed ervaren als een veilige omgeving om op te komen voor hun rechten, bijvoorbeeld als huurder. Gezien de huidige maatschappelijke orde is dat elders allerminst het geval.

Bewoners nemen daarnaast een rol op als aanjagers die problemen signaleren en oplossingen voorstellen. Sommigen worden ook ambassadeurs van de Coöperatie en inspireren zo mensen rondom hen.

Door volop in te zetten op de coöperatieve werking, en de voortdurende dialoog met haar basis vermijdt Collectief Goed een organisatie te worden die enkel door het technisch-zakelijke proces gedreven wordt. Het is en blijft een organisatie van mensen voor mensen.

Je kan je als kandidaat-huurder inschrijven bij Woonhaven