This template is empty

Ik koop een aandeel

Intekenformulier
Aandeelhouderschap


 Ik ben nog geen aandeelhouder van Collectief Goed cvba-so Ik ben reeds aandeelhouder van Collectief Goed cvba-so

Aandeelhoudersnummer


Persoonlijke gegevens

Teken je in als organisatie of onderneming, vul dan hier de gegevens in van de persoon die hiervoor gemachtigd is.

Naam*

Voornaam*

Geslacht*
 man vrouw

Geboortedatum*

Maand*

Dag*

Jaar*

Rijksregisternummer*


Adres- en contactgegevens

Deze gegevens zullen gebruikt worden voor alle communicatie vanuit Collectief Goed (eventuele vragen i.v.m. je registratie, toesturen van het aandeelhoudersbewijs, uitnodigingen voor Algemene Vergaderingen).

Straat*

Huisnummer*

Busnummer

Postcode*

Gemeente*

E-mailadres*

Telefoonnummer

GSM-nummer


Extra gegevens voor ondernemingen / organisaties

Onderneming / Organisatie

Ondernemingsnummer


Gewenste aandelen

Gewenst aantal aandelen*

Totaal in euro

De waarde van 1 aandeel is €25. Als enthousiasteling vragen we je om minimaal 10 aandelen te kopen. Dit komt overeen met een bedrag van €250.

 Ik verklaar te willen intekenen op aandelen van Collectief Goed cvba-so. Ik verstrek daartoe de bovenstaande gegevens. Ik heb de mogelijkheid gehad kennis te nemen van het informatiedossier voor aandeelhouders en ga akkoord met de statuten van de coöperatie.*