This template is empty

FAQ

Heb je een vraag?  Dan kan je hier misschien al een antwoord vinden.   Toch niet gevonden wat je zocht?   Neem dan contact op met ons!   

Wie kan een woning huren bij Collectief Goed?Collectief Goed richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen of individuen. Zij ondervinden immers de grootste moeilijkheden om een goede, betaalbare en kwalitatieve woning te vinden. Kopen is voor hen te duur, de wachtlijsten voor een sociale woning te lang en ook de private huurmarkt biedt geen antwoord.  
Voor het pilootproject in Merksem, ligt de groep toekomstige huurders vast. Het project groeide immers voort uit de werking van Arm in Arm wonen, een groep kwetsbare gezinnen die slecht gehuisvest waren op de private huurmarkt. De gezinnen tekenden mee het project uit en krijgen nu voorrang om te verhuizen.   
Bij uitbreiding van het project zal een nieuwe groep (toekomstige) huurders worden samengesteld, afhankelijk van welke opportuniteiten zich aandienen (appartementen, gezinswoningen, studio's ...).    

Moet een persoon aandeelhouder zijn om een woning te kunnen huren?Ja,  we vragen aan elke huurder om aandeelhouder te worden.  1 aandeel kost €25.  Elke huurder moet minimaal 10 aandelen verwerven,  voor een bedrag van €250.  Iedere nieuwe huurder koopt bij ondertekeningg van het huurcontract onmiddellijk 2 aandelen voor €50.  De resterende 8 aandelen worden de eerste 5 jaar verworven.  Hierdoor wordt de huurder lid van de Algemene Vergadering en kan hij mee beslissingen nemen.  De betrokkenheid van de huurder op zijn woonsituatie krijgt zo mee vorm. 

Hoeveel bedraagt de huurprijs?


Collectief Goed wil verhuren aan een prijs die betaalbaar is voor gezinnen met een laag inkomen. Daarom vragen we een huurprijs van maximum 1/3 van het gezinsinkomen aangevuld met de huurpremie of huursubsidie.
Voorbeeld:  het gemiddelde gezinsinkomen van de toekomstige huurders in Merksem bedraagt €1.200. De huurpremie of huursubsidie bedraagt gemiddeld € 150.
De huurprijs komt hierdoor gemiddeld neer op € 550 (€1200/3 + €150).   

Wat verstaat Collectief Goed onder ‘gezinsinkomen’?


Om de huurprijs te berekenen, houden we rekening met het vervangingsinkomen of inkomen uit arbeid.  De kinderbijslag wordt niet meegerekend.  

Welke kosten zitten niet in de huur inbegrepen?


Kosten voor water, elektriciteit en gas zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

Wat gebeurt nog extra om de woonkost naar beneden te halen?


Binnen Collectief Goed wordt een ‘gemeenschappelijk fonds’ gecreëerd dat mee beheerd wordt door de zittende huurders. Dit fonds wordt gebruikt om ook andere levenskosten naar beneden te halen en verbetering te bereiken op andere levensdomeinen. Mogelijkheden zijn een vorming energiebesparen, opstarten van auto-delen, gezamenlijk materiaal voor tuinonderhoud, een huiswerkklas, gezamenlijke aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen, enz.

Is er een link met CLT?

Ja, zie hiervoor pagina CLT.

Blijft het bij deze 9 woningen?

Neen. We starten een pilootproject met 9 woningen in Merksem. Het doel is om verder uit te breiden en zo een volwaardig woonmodel te ontwikkelen. We denken hierbij aan het patrimonium van andere sociale huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten, private eigenaars, …  Ook voor noodkopers zien we kansen liggen binnen het model.