This template is empty

COMMUNITY LAND TRUST

GEMEENSCHAPSGROND ALS BASIS VOOR BETAALBARE WONINGEN
Collectief Goed brengt Community Land Trust in de praktijk.
Collectief Goed is lid van het CLT platform.

Community Land Trust (CLT) in een paar woorden.

CLT’s zijn organisaties die betaalbare woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen. De woningen staan op grond van de gemeenschap. Het systeem ontstond 40 jaar geleden in de VS. CLT’s kunnen vele vormen aannemen, maar de basisprincipes zijn steeds dezelfde: • Eigendom van de grond is gescheiden van die van het gebouw.

  De CLT blijft eigenaar van de grond. De woningen die er op staan worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten. Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar.

 • CLT’s creëren betaalbare woningen voor lage inkomens.

  De koper koopt de woning aan onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften.

 • Bij verkoop krijg je slechts een deel van de meerwaarde.

  Als de bewoner zijn woning verkoopt ontvangt hij al wat hij zelf heeft geïnvesteerd, aangevuld met slechts een deel van de meerwaarde. Het andere deel van de meerwaarde vloeit terug naar de trust. Zo blijft de woning betaalbaar voor gezinnen met een laag inkomen.

 • Gedeeld bestuur.

  De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed door bewoners, buren, overheid, ...

 • Woning en wijk.

  Naast koopwoningen kan een CLT ook gemeenschapsruimtes voorzien op maat van de wijk (cultuur, diensten, handel, …). Soms verhuurt de CLT ook woningen.


CLT in België?

Ook in België wordt er met CLT geëxperimenteerd als een aanvullend antwoord op de wooncrisis. In Brussel is CLT erkend in de Brusselse huisvestingscode en staan verschillende projecten op stapel. In Vlaanderen experimenteert men met CLT in Gent en Antwerpen (Collectief Goed). De verschillende initiatieven hebben zich verzameld binnen het CLT platform om elkaar te inspireren, te versterken en samen naar buiten te komen.


Collectief Goed en CLT?

Collectief Goed brengt de twee basisgedachten achter CLT in de praktijk : community en land trust.


Community

 • Collectief Goed werkt van bij de start een model uit samen met de gezinnen die het woonmodel nodig hebben.
 • De groep gezinnen denkt actief mee over de renovaties, de financiering, de huurberekening, het beheer en functioneren van het woonmodel.

Land Trust

 • Collectief Goed richt een ‘trust’ op in de vorm van een cvba-so die de panden verwerft. We garanderen dat de panden op lange termijn beschikbaar blijven voor een bepaalde doelgroep.
 • In het pilootproject worden de panden in natura ingebracht in de cvba-so. Collectief Goed verhuurt de panden tegen een betaalbare prijs. Bij de uitrol zijn ook andere constructies mogelijk, zoals het verkopen van woningen terwijl de grond in eigendom blijft van de trust.
Opsteker!

In de beleidsnota wonen 2014 – 2019 van minister Homans lezen we: ‘in het voorjaar 2016 wordt gestart met de opmaak van een kader voor gemeenschappelijk wonen en nieuwe woonvormen’. CLT wordt hierbij uitdrukkelijk vermeld. Een teken van erkenning dat we vanuit het CLT platform zeker verder opvolgen!Verder lezen?
Wil je graag nog meer weten over CLT? Neem een kijkje op deze websites.

CLT Brussel
CLT Gent
Collectief Goed in de pers